Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian


PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

TEMA 1 - 3

TINGKATAN 1

 

Umum :

Ø  Modul ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu modul nota, modul lembaran kerja dan modul soalan latihan.
Ø  Modul ini bertujuan untuk membantu guru dan pelajar dari segi memudahkan proses P&P sahaja. Ia bukanlah satu ABM yang mutlak atau menggantikan teknik pedagogi P&P yang biasa guru gunakan.
Ø  Modul ini dicadangkan sama ada untuk mengisi masa lapang pelajar semasa ketiadaan guru atau membantu guru-guru bukan opsyen untuk menyampaikan P & P semudah yang boleh.
Ø  Pastikan modul lembaran kerja diisi oleh pelajar dengan berpandukan modul nota. Guru mesti membimbing pelajar dengan menggunakan buku teks.
Ø  Modul soalan latihan objektif boleh dibuat selepas  waktu P&P atau di akhir pelajaran
Ø  Jumlah topik boleh dilaksanakan sebanyak mana yang termampu dalam sesuatu masa.
Ø  Selepas menguasai sesuatu topik barulah boleh ke topik seterusnya.
Ø  Pemilihan jumlah topik hendaklah disesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar.
Ø  Jangka masa pengajaran hendaklah disesuaikan dengan latihan bertulis selama 40 minit atau 35 minit dalam 1 masa.
Ø  Refleksi dilakukan semerta untuk mengetahui hasil pembelajaran tercapai atau tidak
( contoh 80% pelajar mendapat 70% jawapan betul ) supaya topik ini boleh diteruskan atau diulang sebagai usaha pemulihan.

Guru.

Ø  Meneliti nota ringkas dan membandingkannya dengan buku teks.
Ø  Memahami isi kandungan agar ia dapat disampaikan dengan penuh keyakinan.
Ø  Menggunakan rajah-rajah yang diimbas untuk bahan bantuan mengajar ( fotokopi, slaid powerpoint, filem transperensi atau kertas edaran )
Ø  Cuba melukis rajah di papan tulis seperti mana yang terdapat pada lembaran soalan untuk penerangan kepada pelajar.
Ø  Menyimpan lembaran yang mempunyai jawapan sebelum mendedahkan jawapan kepada pelajar.
Ø  Memastikan pelajar menyalin nota bukan menampal ( pastikan pelajar baca nota )
Ø  Menanda jawapan sama ada di dalam kelas ( jika sempat ) atau menandanya kemudian untuk menentukan pengajaran perlu diulang atau diteruskan ke topik lain.
Ø  Membimbing pelajar mengisi penyusun grafik yang diberi dengan berpandukan modul nota

Pelajar.

Ø  Meneliti pengajaran guru dan membuat catatan.
Ø  Catatan boleh digunakan sebagai rujukan semasa menjawab soalan nanti.
Ø  Menyalin semula semua catatan nota yang diagihkan sebagai nota pelajar kecuali peta, rajah atau gambar boleh digunting untuk ditampal.
Ø  Sentiasa mambawa dan merujuk buku teks pada tiap kali pengajaran & pembelajaran.
Ø  Menjawab semua soalan latihan yang diberi.

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

TEMA 4-6

TINGKATAN 2

 

Umum :

Ø  Modul ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu modul nota, modul lembaran kerja dan modul soalan latihan.
Ø  Modul ini bertujuan untuk membantu guru dan pelajar dari segi memudahkan proses P&P sahaja. Ia bukanlah satu ABM yang mutlak atau menggantikan teknik pedagogi P&P yang biasa guru gunakan.
Ø  Modul ini dicadangkan sama ada untuk mengisi masa lapang pelajar semasa ketiadaan guru atau membantu guru-guru bukan opsyen untuk menyampaikan P & P semudah yang boleh.
Ø  Pastikan modul lembaran kerja diisi oleh pelajar dengan berpandukan modul nota. Guru mesti membimbing pelajar dengan menggunakan buku teks.
Ø  Modul soalan latihan objektif boleh dibuat selepas  waktu P&P atau di akhir pelajaran
Ø  Jumlah topik boleh dilaksanakan sebanyak mana yang termampu dalam sesuatu masa.
Ø  Selepas menguasai sesuatu topik barulah boleh ke topik seterusnya.
Ø  Pemilihan jumlah topik hendaklah disesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar.
Ø  Jangka masa pengajaran hendaklah disesuaikan dengan latihan bertulis selama 40 minit atau 35 minit dalam 1 masa.
Ø  Refleksi dilakukan semerta untuk mengetahui hasil pembelajaran tercapai atau tidak
( contoh 80% pelajar mendapat 70% jawapan betul ) supaya topik ini boleh diteruskan atau diulang sebagai usaha pemulihan.

Guru.

Ø  Meneliti nota ringkas dan membandingkannya dengan buku teks.
Ø  Memahami isi kandungan agar ia dapat disampaikan dengan penuh keyakinan.
Ø  Menggunakan rajah-rajah yang diimbas untuk bahan bantuan mengajar ( fotokopi, slaid powerpoint, filem transperensi atau kertas edaran )
Ø  Cuba melukis rajah di papan tulis seperti mana yang terdapat pada lembaran soalan untuk penerangan kepada pelajar.
Ø  Menyimpan lembaran yang mempunyai jawapan sebelum mendedahkan jawapan kepada pelajar.
Ø  Memastikan pelajar menyalin nota bukan menampal ( pastikan pelajar baca nota )
Ø  Menanda jawapan sama ada di dalam kelas ( jika sempat ) atau menandanya kemudian untuk menentukan pengajaran perlu diulang atau diteruskan ke topik lain.
Ø  Membimbing pelajar mengisi penyusun grafik yang diberi dengan berpandukan modul nota

Pelajar.

Ø  Meneliti pengajaran guru dan membuat catatan.
Ø  Catatan boleh digunakan sebagai rujukan semasa menjawab soalan nanti.
Ø  Menyalin semula semua catatan nota yang diagihkan sebagai nota pelajar kecuali peta, rajah atau gambar boleh digunting untuk ditampal.
Ø  Sentiasa mambawa dan merujuk buku teks pada tiap kali pengajaran & pembelajaran.
Ø  Menjawab semua soalan latihan yang diberi.PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

TEMA 7-8

TINGKATAN 3

 

Umum :

Ø  Modul ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu modul nota, modul lembaran kerja dan modul soalan latihan.
Ø  Modul ini bertujuan untuk membantu guru dan pelajar dari segi memudahkan proses P&P sahaja. Ia bukanlah satu ABM yang mutlak atau menggantikan teknik pedagogi P&P yang biasa guru gunakan.
Ø  Modul ini dicadangkan sama ada untuk mengisi masa lapang pelajar semasa ketiadaan guru atau membantu guru-guru bukan opsyen untuk menyampaikan P & P semudah yang boleh.
Ø  Pastikan modul lembaran kerja diisi oleh pelajar dengan berpandukan modul nota. Guru mesti membimbing pelajar dengan menggunakan buku teks.
Ø  Modul soalan latihan objektif boleh dibuat selepas  waktu P&P atau di akhir pelajaran
Ø  Jumlah topik boleh dilaksanakan sebanyak mana yang termampu dalam sesuatu masa.
Ø  Selepas menguasai sesuatu topik barulah boleh ke topik seterusnya.
Ø  Pemilihan jumlah topik hendaklah disesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar.
Ø  Jangka masa pengajaran hendaklah disesuaikan dengan latihan bertulis selama 40 minit atau 35 minit dalam 1 masa.
Ø  Refleksi dilakukan semerta untuk mengetahui hasil pembelajaran tercapai atau tidak
( contoh 80% pelajar mendapat 70% jawapan betul ) supaya topik ini boleh diteruskan atau diulang sebagai usaha pemulihan.

Guru.

Ø  Meneliti nota ringkas dan membandingkannya dengan buku teks.
Ø  Memahami isi kandungan agar ia dapat disampaikan dengan penuh keyakinan.
Ø  Menggunakan rajah-rajah yang diimbas untuk bahan bantuan mengajar ( fotokopi, slaid powerpoint, filem transperensi atau kertas edaran )
Ø  Cuba melukis rajah di papan tulis seperti mana yang terdapat pada lembaran soalan untuk penerangan kepada pelajar.
Ø  Menyimpan lembaran yang mempunyai jawapan sebelum mendedahkan jawapan kepada pelajar.
Ø  Memastikan pelajar menyalin nota bukan menampal ( pastikan pelajar baca nota )
Ø  Menanda jawapan sama ada di dalam kelas ( jika sempat ) atau menandanya kemudian untuk menentukan pengajaran perlu diulang atau diteruskan ke topik lain.
Ø  Membimbing pelajar mengisi penyusun grafik yang diberi dengan berpandukan modul nota

Pelajar.

Ø  Meneliti pengajaran guru dan membuat catatan.
Ø  Catatan boleh digunakan sebagai rujukan semasa menjawab soalan nanti.
Ø  Menyalin semula semua catatan nota yang diagihkan sebagai nota pelajar kecuali peta, rajah atau gambar boleh digunting untuk ditampal.
Ø  Sentiasa mambawa dan merujuk buku teks pada tiap kali pengajaran & pembelajaran.
Ø  Menjawab semua soalan latihan yang diberi.


SELAMAT MENGGUNAKAN MODUL INI.

0 comments:

Catat Ulasan

Waktu Piawai Dunia